Tab home Tab subsidie Tab boek

Brandpunt voor socialisme

Het boek Brandpunt voor socialisme gaat over de geschiedenis van volksgebouw De Schuur in Oisterwijk en is in opdracht van Stichting De Schuur geschreven door Ad van den Oord. Het boek wordt door Stichting Het Kwartier van Oisterwijk uitgegeven als deel 6 in de Oisterwijkse Historische Reeks.

In het boek wordt verslag gedaan van hoe het gebouw De Schuur aan de Hoogstraat decennialang gefungeerd heeft als 'brandpunt voor en van het socialisme in Oisterwijk'. In 1933 werd volksgebouw De Schuur gebouwd als huisvesting voor socialistische groeperingen die in de tijd van het 'rijke roomse leven' letterlijk geen ruimte elders werd gegund. In de Tweede Wereldoorlog werd De Schuur geconfisqueerd door de bezetter en verkocht. Na veel perikelen werd het gebouw later weer teruggegeven aan de Vereniging Het Eigen Gebouw. Vanaf 1949 vond dansschool Ed. Grijsbach er jarenlang onderdak. In de jaren zeventig kwam De Schuur weer beschikbaar voor de progressieve beweging in Oisterwijk.

In 1999 is het gebouw verkocht. Uit de opbrengst is een fonds gevormd ter ondersteuning van maatschappelijke en sociaal-culturele projecten in de gemeente Oisterwijk. Jaarlijks kunnen organisaties, instellingen en verenigingen uit de gemeente Oisterwijk subsidies aanvragen voor projecten en activiteiten, die in het verlengde liggen van de doelstellingen van de oprichters van de vereniging Het Eigen Gebouw. Nu zo'n tiental jaren later begint het fonds steeds kleiner te worden en komt het moment dichterbij dat de stichting zich gesteld ziet voor het einde van haar taak.

Aan Ad van den Oord, kenner van de moderne Oisterwijkse sociaaleconomische en politieke geschiedenis, is gevraagd de geschiedenis van dit gebouw en daarmee ook een belangrijk deel van de geschiedenis van de socialistische beweging in Oisterwijk vast te leggen. In de vorm van kaderteksten vertellen voormalige gebruikers van De Schuur hun persoonlijke herinneringen. Dit resulteert in een sfeer- en tijdsbeeld van een periode van ruim honderd jaar. In het boek vindt u veel en vaak uniek beeldmateriaal.

Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de Oisterwijkse Boekhandel en bij het Kwartier van Oisterwijk:
website: www.kwartiervanoisterwijk.nl

schuur